Plachta A

Rozmer 60cm x Ycm

Najviac žiadaný rozmer dekoračnej plachty na hroby. Plachta A plní hlavne dekoračnú funkciu a je ju možné umiestniť v rôznych častiach hrobu a to podľa Vášho uváženia. Šírka dekoračnej plachty na hroby je 60cm a dĺžka podľa Vášho zamerania.

Tento rozmer dekoračnej plachty odporúčame hlavne v prípadoch, že disponujete podkladovými materiálmi s nižšou kvalitou, napr. staré čiernobiele fotografie, fotografie s nízkym rozlíšením a.i.

Dekoračná plachta na hroby je vyrobená z odolného PVC materiálu (banneru) s UV potlačou čo zaručuje dlhoročnú životnosť, UV stabilitu a dokonalú pevnosť.

Jej používanie je praktické, jej používanie je jednoduché, jej používanie je na desiatky rokov.

Tel: 0915 463 782

Email: info@memoirs.sk