Dekoračné plachty na hroby

Dekoračné plachty na hroby

Sviatky zosnulých (narodenie, úmrtie, dušičky...) sú už tradične zvyky na návštevu cintorínov, ozdobovanie hrobov a spomienok na zosnulých rodinných príslušníkov a známych. Je to čas zamyslenia sa nad životom tých, ktorí už nie sú medzi nami. Nezabúdajme, že pokiaľ spomíname, každý z nich žije v našich srdciach.

Dekoračné plachty na pomníky nám prinášajú duchovnú ako aj vizuálnu spomienku pre nás pozostalých, známych aj ľudí, ktorí si radi spomenú na tých, ktorí nás opustili hoci aj pred niekoľkými desiatkami rokov. Je to spomienka aj pre vnukov, vnučky, pravnukov, pravnučky či rodinných príslušníkov, ktorí si našich rodičov a prarodičov nemôžu pamätať.

Ozdobné plachty na hroby nám skrášlia hroby našich blízkych ako aj prekryjú určité nedostatky hrobov spôsobené poveternostnými vplyvmi . Ušetria nám finančné prostriedky na náročné rekonštrukcie hrobov ako aj na stále drahšie zaobstarávanie si množstva dekoračných predmetov.

Ich používanie je praktické. Ich používanie je jednoduché. Ich používanie je na dlhé desiatky rokov.